top of page

Osamelí rodičia boli aj pred krízou skupinou, ktorá je najviac ohrozená chudobou.

RABAKA02.jpg

V akej situácii sú osamelí rodičia dnes?

Až 200 tisíc detí vyrastá s osamelým rodičom. Kvôli aktuálnej situácii sa psychický stav detí ešte viac zhoršil a viac ako polovica rodín prepadla do chudoby.

Projekt RABAKA chce týmto jednorodičovským domácnostiam, ktoré postihla kríza, pomôcť.

 

A vy im môžete pomôcť tiež. Váš finančný dar môže zabrániť tomu, aby rodičia s deťmi skončili na ulici a uviazli v sieti chudoby. Spoločne dajme rodinám v kríze rabaka.

RABAKA01.jpg

Prečo sú ohrozené práve jednorodičovské domácnosti?

Sú často nútení pracovať vo viacerých zamestnaniach, na dohody, brigády a skrátené úväzky a na pozíciach, ktoré sa prepúšťajú ako prvé. Viacerí z nich ako SZČO museli zatvoriť svoje prevádzky. Buď sa kvôli dlhom na odvodoch prepadli schémami štátnej pomoci alebo je pomoc od štátu príliš nízka a neskorá.

 

Deti sú doma a je potrebné učiť sa s nimi, osamelého rodiča pri dieťati nemá kto vystriedať. Navyše je treba zaplatiť im počítače, tablety, rýchly internet.

 

Osamelí rodičia maloletých detí si aj mimo krízy ťažšie hľadajú prácu, teraz je to takmer nemožné, pretože musia tráviť viac času s deťmi.

 

Finančná podpora je buď žiadna alebo taká nízka, že nepokryje ani základné potreby všetkých členov neúplných rodín.

Partneri projektu RABAKA

Ďakujeme partnerom a podporovateľom projektu RABAKA.

Ak nám viete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.

irvar_WHITE.png
bottom of page